• Общи условия

     Замяна и връщане на стока:

     Независимо от причината, потребителят има право да се откаже от направената поръчка в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването и.

     В този случай е възможно:

     1.  Да заменим стоката с друг размер, цвят или с друг модел по желание на потребителя, който е на същата стойност със закупения вече продукт;

     2.  Да възстановим напълно заплатената от потребителя сума, като бъде направена удръжка, в случай, че потребителят е заплатил сумата й по банков път и/или с кредитна карта, за направените от търговеца разходи, свързани с доставката на стоката. Ако цената е платена чрез наложен платеж, търговец си удържа само разходите за доставка.

     3.  Ако потребителят откаже да приеме стоката, която е поръчал, той се задължава да заплати направените разноски за извършената му доставка. При неплащането им търговецът има право да предприеме действия за събиране на тази сума съгласно предвидения в закона ред.

     В случай, че потребителя поиска да бъде направена замяна на поръчания продукт, това може да бъде направено следа като получим стоката, на която се иска замяна. Разходите за доставка на стоката и в двата случая са за сметка на потребителя.

     В случай, че потребителят желае възстановяване на заплатената сумата, тя ще му бъде възстановена в срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата, на която сме получили стоката. Разходите за връщане на стоката до нашия офис са за сметка на купувача. При връщане без замяна, клиентът следва да възстанови сумата за транспортните разходи, с които е получил стоката, в случаите, в които същата е била за сметка на доставчика.

     За да се възползва от възможността за замяна и/или връщане на закупената стока, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

     1. Стоката, трябва да има запазен търговски вид, да е снабдена с оригинални етикети, да не е обличана и носена, да не е  скъсана, надраскана, прана и/или гладена.

     2. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива, в закупения продукт.

     3. От съображения за хигиена замяна и/или връщане на бельо не се извършва.

     4. Обувките следва бъдат пробвани на чиста повърхност и да нямат следи от носене.

     Рекламации при несъответствие на стоката с договорения модел, марка, десен, размер и/или при установен фабричен дефект потребителят може да предяви с ел. писмо на следния адрес:  info@myprincesscollection.net

     Становище по предявената рекламация потребителят ще получи на и-мейл адреса, който е посочил в заявката си и/или в и-мейлът за рекламация, в срок до 7 (седем) работни дни, от получаване на писмото /рекламацията. Срокът за удовлетворяване на основателна рекламация е 30 (тридесет) работни дни.

     В случай на основателна рекламация, действайки по своя лична преценка, имаме право да:

     -  Да поправим и отстраним дефекта, в случай, че може да бъде отстранен, по своя преценка;

     -  Да заменим продукта с друг такъв;

     -  Да възстановим сумата за съответния продукт, в случай, че нямаме наличен такъв, както и при наличие на две последователни рекламации на същия продукт.

     В съответствие с чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, десен или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство, клиентът следва да бъде информиран чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще бъдат предложени алтернативни артикули (цветове, десени) със същото качество и цена.

     В случай, че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, потребителят ще бъде информиран чрез телефонен разговор и/или писмо и поръчката няма да бъде изпълнена, ако не бъде получено изричното съгласие на потребителя, че е съгласен с настъпилите промени в условия, начина и срока на доставка.

     Потребителят се задължава да пази товарителницата/разписката от куриера/пощата, докато не получим обратно върнатата ни стоката при нас. В случай, че потребителят не е запазил съответния спедиторски документи и върната от него стока не бъде получена от нас на посочения адрес, не носим отговорност за загубени или непристигнали при нас пратки. Отговорността в този случай, е изцяло за сметка на потребителя и в случай, че дължи плащане на суми към нас, той е длъжен да направи незабавно това.

     За всякакви въпроси и рекламации, потребителят може да осъществи контакт с нас, на посочените в „Контакти” адрес, телефон, и-мейл и форма за контакт.

     При неоснователна рекламация търговецът има право да откаже смяна на продукта и/или възстановяване на неговата цена, както и отстраняване на повредата/дефекта, ако се установи, че такъв има и той е настъпил поради неправилно съхранение от потребителя и/или от напъни, опъване, разтягане поради малък размер, и/или от умишлено повреждане и нарушаване на неговата цялост, както и от опити да бъде поправен и/или коригиран продукта.

     Търговецът може да откаже да отстрани дефект и/или установена повреда върху продукта, ако се установи, че потребителят е правил опити да отстрани сам и/или чрез трето лице повредата/дефекта.

     Основателността на рекламацията и/или твърдението за настъпил дефект се преценява от търговеца.

    • ФИЛТЪР

    • АКЦИЯ

    • КОНТАКТИ

     Ren Evolution SRL

     : София 1000
     : 0887. 544445
     :